[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/x/ - Wróżbita Maciej

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 607ee8d632a07.vichan.jpg (39,29 KB, 400x407, mems.jpg) ImgOps Exif Google

 No.61

kolekcjonujemy w tym temacie zjebów i szurów z osobliwymi ezo-poglądami, turbosłowian i innych foliarzy (nie mówię że wszyscy to świry w negatywnym sensie, po prostu zakładam galerię postaci i osobliwości)

ja zaczynam
https://michalxl600.blogspot.com/
https://mukisalonblog.wordpress.com/

 No.62

oczywiście pan Wiesław Miernik, sporo inby się u niego dzieje
>leczniczy naszyjnik z Buddą, dzięki któremu się nie starzeje
>nadprzyrodzona moc, która obraża go w ten sposób, że wplata "złe słowa" w teksty słuchanych przez niego piosenek
xD

 No.63

adolf kudliński

 No.64

Marek Podlecki i jego Deparchator xD najwyraźniej miał rację, bo zdechł niedawno… pewnie Mossad go sprzątnął

 No.65

File: 608202e89ef4a.vichan.jpg (277,11 KB, 752x1092, janpajak_10_2_2015.jpg) ImgOps Exif Google


 No.66

>>65
przejrzałem parę wpisów, srogie grzyby xD ile on w to pracy włożył…

 No.67


 No.85

>>65
>>65
> 2. UFOnauci uczą ludzi jak zapobiegać niepożądanej ciąży. Jest to kolejna istotna przesłanka. Wszakże zgodnie z ustaleniami filozofii totalizmu "UFOnauci są tymczasowymi 'symulacjami' formowanymi przez Boga" (co wyjaśniam szerzej np. w punkcie #M1 ze strony antichrist_pl.htm, czy w punktach od #K1 do #M3 ze strony day26_pl.htm). Jeśli więc istoty "symulowane" przez samego Boga uczą ludzi jak zapobiegać niepożądanym ciążom, wówczas to sugeruje, że dla Boga fakt zapobiegania lub przerywania ciąży NIE jest działaniem jakie należy ludziom zakazywać, sprawą wysokiej istotności. To zaś jedynie może mieć miejsce jeśli dusza faktycznie wchodzi w ciało dopiero w momencie przerwania pępowiny. Tak nawiasem mówiąc, to przykład lekcji UFOnautów jak zapobiegać niechcianej ciąży zawarty jest m.in. w raporcie z uprowadzenia do UFO niejakiej "Miss Nosbocaj" - raport ten przytoczony jest w "rozdziale UB" z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5] oraz w "załączniku Z" z monografii [2].
srogie grzyby ale jakiś tam sens ma, boję się czytać takich szurów żeby nie nabawić się schizofreni i samemu nie oszaleć

 No.86

File: 61182874c6ba6.vichan.png (43,08 KB, 523x471, sc582awek-synagodze-jako-g….png) ImgOps Google

Sławomir "Niebieski Kot" Mitczak
https://niebieskikot.wordpress.com/

 No.87

>>86
"rozszyfrowywanie" słów typowe dla schizofreników typu Sanjaya Jaraszek, Ewa Lipka

>>66
> Data zapoczątkowania budowy tej strony internetowej: 15 maja 1999 roku. Data jej najnowszego aktualizowania: 3 listopada 2020 roku

w sumie to szanuję za to, mnie by się nie chciało jednej domeny 22 lata odnawiać[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]