[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/wiz/ - Mizoginia

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)


Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5f47c0b552375.vichan.jpg (15,85 KB, 258x385, Aleksandra_Samusenko,_1943.jpg) ImgOps Exif Google

 No.1[Odpowiedź]

Dziewczyny są fajne, a spierdoksów należy utylizować get xD
4 posty pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.16
File: 5f496c8cc949c.vichan.jpg (2,66 MB, 3465x3593, 1579392696394.jpg) ImgOps Exif Google

 No.5[Odpowiedź]

to ten fred
27 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.38

>>37

> ktoś pisze o imponderabiliach

> przychodzi taki i szuka incelizmu tam, gdzie go nie ma, robiąc sto tysięcy zdupnych założeń

z takimi tu siedzimy

 No.39

>>38
jakie ineksprymable debilu xD przychodzisz robić smród i czepiasz się, że ktoś rucha, jakbyś był u siebie na kara albo na wykopie
>rucha się
>kurwa
taki wygląd twój

 No.40

>>39

sam jestem zwolennikiem seksu z kim się da i gdzie się da, ale muszę to napisać:

UCZ NAS, NADJEBAKO LEŚNY

 No.41

>>40
czego mam Was uczyć?

 No.42

sprawdzam cosFile: 5fe64b24ce261.vichan.jpg (85,98 KB, 656x749, a0nob738ihf51.jpg) ImgOps Exif Google

 No.18[Odpowiedź]

https://prochan.org/b
zapraszam na forum dla inceli polskich

 No.24

Wlazłem, to chyba zapasowy dla wykopu.File: 5f835537c79ae.vichan.jpg (181,1 KB, 1080x1350, KgOJqIQ.jpg) ImgOps Exif Google

 No.17[Odpowiedź]

jak ja kurwa nie nawidze kobiet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Usuń post [ ]
Wstecz [1] Dalej | Catalog
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]