[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/trv/ - Podróże

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)


Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 603d750f6f340.vichan.jpg (462,01 KB, 2048x1536, C4TaJpsXAAAFM5W.jpg) ImgOps Exif Google

 No.7[Odpowiedź]

Co nosicie ze sobą anonki


File: 603d5e094799d.vichan.jpg (73 KB, 500x700, 1614178652197.jpg) ImgOps Exif Google

 No.6[Odpowiedź]

Druidowanie nić
robi się ciepło, pora spierdalać na weekendy do lasu.


File: 5f4ebbe1107d2.vichan.jpg (646,89 KB, 1200x800, Ryanair.jpg) ImgOps Exif Google

 No.3[Odpowiedź]

oj chuj przez koronacwela loty za 19zł, gdzie lecimy anony?
https://www.ryanair.com/pl/pl/zaplanuj-podroz/odkryj/oferta-specjalna

 No.4

Nie ma lotów do Naddniestrza. SlaboUsuń post [ ]
Wstecz [1] Dalej | Catalog
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]