[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5f51d34256e08.vichan.jpg (61,83 KB, 487x487, 1593405287643.jpg) ImgOps Exif Google

 No.56

>nie ma wholesome thread?
>…
>WHOLESOME THREAD!!!!!

chciałbym ogłosić z tego miejsca przed nam tutaj wszystkimi PRZED MILIONAMI SŁUCHACZY ! że bardzo was kocham i że czuje sie tutaj like into homo \ ; D /

yeayyyyy \ :D /

Jak wam mija dzień kochane danonkyes?!

 No.57

nie spałem dziś ehh, chujowo trochę

 No.58

File: 5f523713ab501.vichan.jpg (50,87 KB, 1100x619, 180907100732-elon-musk-smo….jpg) ImgOps Exif Google

Nie ma nic gorszego niż wymuszony wholesomeness.

 No.59

>>58
to wypierdalaj zamulaczu i nie psuj humoru

>>56
mój ulubiony anonek :3
szczęśliwe ratki są dla ciebie dane

 No.60

>>56
Dobrze że założyłeś ten temat :3

 No.62

File: 5f5898df141d4.vichan.jpg (600,22 KB, 1079x1013, 1598138424277.jpg) ImgOps Exif Google

tutaj ktoś pisał że nie ma duży koń
to ja tutaj przynoszę duzy koń
sam nie mam ale oddam
kto chce duzy koń?[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]