[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5f4f75833d980.vichan.jpg (8,74 KB, 255x197, download (1).jpg) ImgOps Exif Google

 No.51

Jest tu ktoś z polski b? Siekiera?

 No.52

>>51
jakie województwo, lubelskie?

 No.53

Biedastok hir

 No.54

>>52
Lubelskie, a dokładnie to Lublin
>>53
śledzikujesz?

 No.55

>>54
Niestety, Biedastok nie śledzikuje. Ale mogę spróbować

 No.65

podkarpackie zaprasza

 No.66

>>55
śledzikują, ale tylko dziadziusie-babusie trumienki

 No.67

krakow here

 No.68

>>67
właśnie jadę do Krakowa, daj mie numer gg to siekierniem

 No.70

jak oceniacie Lublin? W czym lepszy od bialegostoku

 No.90

>>54
Lublin też, najebałbym się z anonem

 No.297

>>54
>>90
Puławy tutaj

 No.298

wieś pod rzeszowem here[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]