[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 6074c04f44493.vichan.png (253,8 KB, 406x662, foto_no_exif.png) ImgOps Google

 No.294

Jest ktoś chętny żeby popisać albo pogadać najlepiej loszka mogę być dla niej uległy pic rel to ja
723 168 710(UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ ZBANOWANY ZA TEGO POSTA)

 No.295

xDDDDDD

 No.296

bump ;_;

 No.299

Czemu ban na soc?

 No.300

>>294
za co ban?[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]