[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 6050784bcd7b9.vichan.jpg (56,1 KB, 720x540, gg wszystko do środka.jpg) ImgOps Exif Google

 No.252

ej podwiek daj hasło do tuby, f5 dałem i nie pamiętam hasła

 No.253

o jesteś, chodź na te
https://cytube.6an.org/r/ada

 No.254

hasła zapomniałem do tamtej
tu nosa
https://cytube.6an.org/r/najman

 No.255

gada dziad o kebsach

 No.256

anonie od rodziny zastepczej jestes potrzebny

 No.257

>>256
kurwa patrzyłem i nie widziałem, dzięki anonku

 No.258

cze szkraby

 No.259


 No.260

będzie dziś oglądanie rodziny zastępczej?
zrób anonie jak bedziesz prosze

 No.261

File: 6053311534e3f.vichan.png (719,56 KB, 718x539, impra.PNG) ImgOps Google

imprezka, nie wstydzcie siem anonki

 No.270

wbijacz

 No.271


 No.272

co ty…

 No.276

zapraszam na słuchanie muzyczki jak ktoś jest

 No.277

chłopczyku jesteś? jak mnie nie będzie poczekaj chwilę, bo nie widziałem wcześniej

 No.282

bump

 No.283

>>282
zapraszamy z piotrkiem na ogladanie materialow edukacyjnych :3[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]