[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 604954be2a8fb.vichan.webm (1,97 MB, 1280x720, 1615193614419991742.webm) ImgOps Google

 No.236

 No.237

>>236
szklanki na dzien dobry moze?

 No.238

>>237
jak zapraszasz…

 No.239

wbijać

 No.240

co to za melodyjka w tle?

 No.241

>>240
ktura

 No.242

>2 dzieci z czego jeden to chory na głowę podwiek z podstawówki i drugi pedał z wyparciem larpujący na loszke oglądają odgłosy pierdzenia i bekania meneli z Białegostoku i dyskutują na temat grubasek
vichan w formie jak widzę

 No.243

>>241
jest tylko jedna

 No.244

>>242
zapomniałeś dodać że jest też ćpunem i prawiczkiem

 No.245

>>244
dowody na to że jest prawiczkiem

 No.246

>>244
tak było
a kurwita to dziewica

 No.247

jedziemy

 No.248

no i polazła[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]