[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 602519c8eaf55.vichan.jpg (121,93 KB, 512x381, papies.jpg) ImgOps Exif Google

 No.173

są tu jacyś anoni z Ciechanowa?

 No.174

ja nie jestem, a co?

 No.175

Z Płońska

 No.185

>>175
Miło spotkać kogoś z rodzinnych stron

 No.273

>>173
Kiedyś dawno temu mieszkałem w tym mieście na Powstańców Wielkopolskich.

Tera stolyca

 No.274

kto z gdanska

 No.275

>>274
ja inb4 rakus

 No.280

>>175
swój człowiek

 No.340

kto z ciechanowa lurkuje?
roczniki 2000+ czy jakies starocioty?[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]