[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/soc/ - Socjalizacja i atencja

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5fff9c1d477da.vichan.jpg (347,01 KB, 1024x1024, ślunsk.jpg) ImgOps Exif Google

 No.111

ŚLUNSK FRED
Hanysy meldować sie ITT
wiek / płeć / miasto / gg

może ciulomy jako siekiera
ja wmieszam sie w tłum

 No.112

ładny get opie

 No.113

>>112
d-dzięki

 No.114

File: 5fff9dfac9e0a.vichan.webm (6,86 MB, 854x480, fallout tkacz.webm) ImgOps Google


 No.115

>>114
moze przerobimy to na ogolny socjalny?

 No.176

anon z rybnika tukej hir[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]