[ * ] [ b / cp / id / int / r+oc / slav / veto / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / az / fr / hk / lit / mu / tv / vp / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / swag / trap ] [ chan / meta / mit ] [ SynchTube / Pasty / IRC / GitHub ] [ szukaj ]

/slav/ - Słowianie


E-mail
Komentarz
Plik
:
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | Komturcode | Online:

File: 1w37wgg4.vichan.png (387,47 KB, 1212x695, 786786786.png) ImgOps Google

 No.3635[Odpowiedź]

4 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3640

File: 1w38j43z.vichan.webm (3,46 MB, 640x360, 1482168442795.webm) ImgOps Google


 No.3641

File: 1w41tdr4.vichan.png (3,02 MB, 2000x2000, russojidva.png) ImgOps Google


 No.3656

File: 1w7kproj.vichan-0.png (1,59 MB, 2560x1600, rabstol_net_8marta_05.png) ImgOps Google

File: 1w7kpro3.vichan-1.webm (6,18 MB, 640x480, 8march.webm) ImgOps Google
File: 1w1y7nap.vichan.jpg (38,02 KB, 233x423, article-1162477-00140C5B00….jpg) ImgOps Exif Google

 No.3622[Odpowiedź]

Why polish language sucks so much
why all your surnames ends on "ski" ???
like polskisuckski
bitchski
polanski
troski
slavski
etc
1 post pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3653

>>3652
chyba subhuman jebany idioto

 No.3654

>>3653
a becouse jest dobrze ty pierdolnięta nowocioto?

1/10 bo odpisałem oczywistemu

 No.3655

>>3653
ehh… już drugi raz przestaję wierzyć w anonów i ich łatwowiernośćFile: 1vngcap6.vichan.jpg (28,46 KB, 500x500, 1462123882767.jpg) ImgOps Exif Google

 No.3429[Odpowiedź]

8 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3647

File: 1w5y00d2.vichan.jpg (82,47 KB, 800x397, rozpad_rosji.jpg) ImgOps Exif Google


 No.3648

#szkaluj

 No.3651

File: 1w6zseq5.vichan-0.png (1,05 MB, 1920x1080, Pink-Wallpaper-HD.png) ImgOps Google

File: 1w6zserr.vichan-1.webm (10,02 MB, 720x480, 23-02.webm) ImgOps Google
File: 1w4epqg9.vichan-0.webm (3,43 MB, 640x360, 282-666 ВСЕ РУССКИЕ ПОПАД….webm) ImgOps Google

File: 1w4epqgh.vichan-1.png (435,67 KB, 1920x1200, 767678678678.png) ImgOps Google

File: 1w4epqgs.vichan-2.png (120,31 KB, 380x400, 22222222222.png) ImgOps Google

 No.3643[Odpowiedź]

2 posty pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3646

File: 1w4zarjr.vichan.png (1,89 MB, 1920x1200, 1483148725838.png) ImgOps Google

GLORY TO BANDERA!

 No.3649

co kurwa?

 No.3650

File: 1w6v8jl9.vichan-0.png (1,61 MB, 1920x1200, 4234978-fire-wallpaper.png) ImgOps Google

File: 1w6v8jml.vichan-1.webm (3,66 MB, 640x360, 282-666 ЖГИТЕ ЦЕРКВИ РПЦ.webm) ImgOps Google
File: 1vxu52zd.vichan.png (13,49 KB, 500x250, Oekaki.png) ImgOps Google

 No.3594[Odpowiedź]

Kurwę cebule wam narysowałem rodacy z okazji 11 Listopada

 No.3633

File: 1w2y8ymg.vichan.jpg (88,82 KB, 600x712, 1271267068_by_hagrid_600.jpg) ImgOps Exif Google
File: 1vm860op.vichan.png (1,58 MB, 1163x651, 1470328634369.png) ImgOps Google

 No.3417[Odpowiedź]

Kiedy rosyjska powrotu polski Królewiec?
13 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3446


>>3444
Śmiechłem
>>3445
Tu też. XD

 No.3449

File: 1vpzhqdr.vichan.jpg (16,34 KB, 399x151, 14728446504210.jpg) ImgOps Exif Google


 No.3631

File: 1w2if8no.vichan.png (1,99 MB, 1817x1297, 1481045525465.png) ImgOps Google
File: 1vmi6iht.vichan.gif (251,38 KB, 320x288, 0_a29b5_6737a2ad_L.gif) ImgOps Google

 No.3424[Odpowiedź]

SLAWA UKRAINI!
28 postów oraz 16 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3625

File: 1w2dkuil.vichan-0.png (351,39 KB, 450x600, 57757555.png) ImgOps Google

File: 1w2dkuh7.vichan-1.png (389,8 KB, 632x501, 78686786.png) ImgOps Google

File: 1w2dkugr.vichan-2.png (371,16 KB, 800x525, 678678678.png) ImgOps Google

File: 1w2dkugy.vichan-3.png (348,62 KB, 388x452, 76786786876876786.png) ImgOps Google


 No.3629

File: 1w2i1mop.vichan-0.png (1,81 MB, 1900x1286, 1481644182359.png) ImgOps Google

File: 1w2i1mns.vichan-1.png (745,86 KB, 800x600, 1481645876545.png) ImgOps Google

File: 1w2i1mq3.vichan-2.png (587,22 KB, 900x598, 1481650176929.png) ImgOps Google


 No.3630

File: 1w2i23ur.vichan-0.png (268,74 KB, 560x560, 1481706373156.png) ImgOps Google

File: 1w2i23uq.vichan-1.png (216,35 KB, 620x400, 1481707301706.png) ImgOps Google

File: 1w2i23um.vichan-2.png (2,06 MB, 1566x879, 1481651228946.png) ImgOps Google
File: 1vtyuaci.vichan.jpg (17,33 KB, 500x337, Ukraina.jpg) ImgOps Exif Google

 No.3573[Odpowiedź]

Łatwiej nauczyć się ukraińskiego, znając polski, czy polskiego, znając język ukraiński?

Tak tylko pytam teoretycznie xD
5 postów oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3626

File: 1w2e5hg2.vichan.jpg (53,74 KB, 604x453, tumblr_oi4o8tvFok1ttrxmxo1….jpg) ImgOps Exif Google


 No.3627

а то!

 No.3628

File: 1w2h7nfd.vichan.png (552,25 KB, 604x604, 1481647653416.png) ImgOps Google
File: 1s4xuhlq.vichan.png (101,68 KB, 1768x1024, kraje.png) ImgOps Google

 No.142[Odpowiedź]

>/slav/
board for slaves
37 postów oraz 21 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.3607

File: 1vyetviv.vichan.jpg (124,18 KB, 800x600, 1477503917491.jpg) ImgOps Exif Google

>>142
>Bavaria
>dislike
znajde cie i zabije

 No.3619

>>3606

pigdog from kadyrburg

 No.3621

File: 1w1nyte8.vichan.png (102,6 KB, 1768x1024, Ojropa.png) ImgOps Google
File: 1vzo6pnc.vichan.png (104,3 KB, 399x298, Screenshot - 11242016 - 09….png) ImgOps Google

 No.3608[Odpowiedź]

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Post za długi. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego pełną treść.

 No.3609


 No.3610

>>3608
merzbow wykurwiaj

 No.3617

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Post za długi. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego pełną treść.File: 1w1ei23c.vichan.jpg (2,32 MB, 2448x3264, img_0652.jpg) ImgOps Exif Google

 No.3612[Odpowiedź]

Po upadku lechickich teorii, muszę sobie znowu podbić ocenę o średniowiecznej potędze militarnej słowiańszczyzny.

Słowiańskowojowy nitka start.

 No.3613

Bardzo skuteczna piechota w późnym średniowieczu - rycestwo wcześniej klepako biedę i było mało dobrych mieczy więc robili na potęgę maczugi i inne buzdygany, przyszła era lepszych pancerzy gdzie fechtunek mieczem był trudny i nieopłacalny, lepiej było pirdolnac palą po głowie więc polski mieli wtedy broń

 No.3614

Bardzo ładna Buzantyjska zbroja Opie

 No.3616

>>3614
Szabrowana, grek płakał jak oddawał.File: 1sc6d0u2.vichan.jpg (10,32 KB, 246x204, polak.jpg) ImgOps Exif Google

 No.833[Odpowiedź]

Typowy Słowianin thred idź
19 postów oraz 14 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.1501

Nice truck

 No.3603

mhm

 No.3604

Slowianin=niewolnikUsuń post [ ]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ * ] [ b / cp / id / int / r+oc / slav / veto / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / az / fr / hk / lit / mu / tv / vp / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / swag / trap ] [ chan / meta / mit ] [ SynchTube / Pasty / IRC / GitHub ] [ szukaj ]