[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/sci/ - Nauka

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)


Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 603d5a59dcaf4.vichan.jpg (7,02 KB, 250x140, 1614448855668s.jpg) ImgOps Exif Google

 No.4[Odpowiedź]File: 603d5913e61f2.vichan.jpg (4,87 KB, 250x187, 1614188909227s.jpg) ImgOps Exif Google

 No.3[Odpowiedź]File: 6007284bbf971.vichan.png (406,8 KB, 726x789, ćwierkacz.png) ImgOps Google

 No.2[Odpowiedź]Usuń post [ ]
Wstecz [1] Dalej | Catalog
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]