[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/psy/ - Psychologia

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 608d0507238da.vichan.png (836,86 KB, 1080x1920, INTJ vs INTP.png) ImgOps Google

 No.41

co te karaluchy pierdolone xD

 No.42

>jakieś enanegramy, horoskopy na kiju
>grafiki z gierki dla dwunastolatków
to jest ta słynna elita internetów?

 No.44

Dawna koleżanka miała pierdolca na punkcie tych enneagramów i innych INTJ INFP chuje muje xD

 No.45

>>44
jaki miała typ?

 No.46

>>45
Na pewno jakiś ekstrawertyczny i podobno bardzo przeciwny do mojego INTJ
Wszystko to mi wysyłała dzisiątki razy i mówiła o tym drugie tyle ale nie pamiętam już

 No.47

File: 6090409b78c5b.vichan.png (171,81 KB, 609x761, dog meat jedzenie psow zba….png) ImgOps Google

karaluchy, też mi cos

 No.48

File: 609046866da3a.vichan.png (832,57 KB, 1080x1920, ESFJ vs ESFP.png) ImgOps Google

>>46
pewnie któryś z tych dwóch
oni tego napierdolili łącznie kilkadziesiąt xD[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]