[ * ] [ 3 / b / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / swag ] [ chan / meta ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/psy/ - Psychologia

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)


Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 602566001e887.vichan.jpg (141,55 KB, 807x1140, Marcin_Najman_2014.jpg) ImgOps Exif Google

 No.6[Odpowiedź]

genialny dziadek czy dosłowny ułomek narcyz, który miał szczęście zostać narodowym klaunem i na tym zarabiać? myślicie, że robił pałkę Jerzemu Kulejowi?

 No.7

wydaje mi się że jednak to pierwsze, najman wbrew pozorom nie jest głupiUsuń post [ ]
Wstecz [1] Dalej | Catalog
[ * ] [ 3 / b / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / swag ] [ chan / meta ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]