[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/mu/ - Muzyka

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 60f5d573ec466.vichan.png (4,26 MB, 751x751, LO MI JUFRA.png) ImgOps Google

 No.261

Ponieważ admin z wredną gębe nie dodał funkcji dodawania plików mp3 >>>/meta/240 naprawiam to.

Wrzucanie swoich plików:
https://pastebin.com/FWKkKmpU

Puszczanie takich plików:

ffmpeg -i muza.png -f rawvideo - \| mpv -

Wymagania: FFMPEG i MPV (opcjonalnie)

 No.264
[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]