[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/kib/ - Kibice

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 60d7648a26df2.vichan.jpg (162,83 KB, 1200x630, martin-vaculik-moje-bermud….jpg) ImgOps Exif Google

 No.18

Otwieram zużlarski.

Moja Staleczka w tym roku mistrzem Polski a falubaz i betard niech z tym diluje.

Vaculik dobra dupa.

 No.19

wypierdalaj, stal jest gownem nawet w gorzowie
t. warciarz

 No.22

>>19
Pyra wypierdalaj dymać osiołki czy co tam macie na tej kapliczce.

Staleczka ładnie wyjebała Grudziądz i trzy punkty w kieszeni.

 No.23

>>22
co ty dupisz jaka pyra debilu[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]