[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/kib/ - Kibice

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 1598509703702.png (660,25 KB, 710x444, 926407ccee1f1dfab46908fae8….png) ImgOps Google

 No.1

Wiadamo kto jest no1

 No.2

rozumiem że picrel niepowiązany?

 No.3

File: 5f4a62cbe9138.vichan.png (358,48 KB, 446x442, wisuła kawaii.png) ImgOps Google

zapraszamy do piłkarskiej na lenachanie

https://lenachan.eu.org/b/res/172978.html

 No.4

Wyszły kurwy na ulicę, wyciągnęły wielkie cyce! I dupami kręcąc w koło, śmiały, śmiały, kurwy się wesoło.

 No.5

File: 6011c59ece615.vichan.jpg (157,7 KB, 255x255, 1sb1v1gx.vichan.jpg) ImgOps Exif Google
[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]