[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/c++/ - Zaawansowana informatyka

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 60fde448c8736.vichan.jpg (26,66 KB, 400x520, comment_uO9j1adp35bMEGR9in….jpg) ImgOps Exif Google

 No.68

Tostuję na /b, bo vichuj i tak martwy, więc na żadnym /c na kiju mi nie odpowiedzą, a serio kurwa nie wiem, gdzie pytać. Można to pedalstwo jakoś przefiltrować w Ublocku?

<script type="text/javascript">

function addLink() {
var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
var selection;
selection = window.getSelection();
var pagelink = "<br /><br />Tekst pochodzi z <a href='" + document.location.href + "'>" + document.location.href + "</a>";
var copytext = selection + pagelink;
var newdiv = document.createElement('div');
newdiv.style.position = 'absolute';
newdiv.style.left = '-99999px';
body_element.appendChild(newdiv);
newdiv.innerHTML = copytext;
selection.selectAllChildren(newdiv);
window.setTimeout(function () {
body_element.removeChild(newdiv);
}, 0);
}
document.getElementById('songText').oncopy = addLink;
document.getElementById('songTranslation').oncopy = addLink;


</script>


[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]