[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/c++/ - Zaawansowana informatyka

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 603d667c58c43.vichan.jpg (9,09 KB, 221x250, 1614040987491s.jpg) ImgOps Exif Google

 No.30

 No.38

File: 605e2f6f0c731.vichan.jpg (421,48 KB, 2560x1792, Zestaw-Raspberry-Pi-4-4GB-….jpg) ImgOps Exif Google

Anony używajo maliny?

 No.42

>>38
Nie, nie jestem w podstawówce.

 No.43

File: 6076b3f91a602.vichan.jpg (146,58 KB, 1024x1044, 1024px-Cyrix_6x86-P166.jpg) ImgOps Exif Google


 No.44

>>42
to czego uzywasz?

 No.45

>>44
onahole

 No.46

File: 6076d03a9b27a.vichan.jpg (11,85 KB, 158x159, haha.jpg) ImgOps Exif Google

>>45
hahahaha

 No.47

>>44
>to czego uzywasz?
to zależy, głównie mozna to ująć jako rozwiązania dedykowane

 No.48

>>47
potrzebne sa na to pieniazki[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]