[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]

/a/ - Anime i manga

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

Regulamin | TOR | IRC | Peja Gała | CyTube | Komturcode | Online: | Aktywne fredy: | Aktywne boardy:

File: 5f47eba185fdb.vichan.jpg (90,74 KB, 1031x1763, rei.jpg) ImgOps Exif Google

 No.4

anonki w koncu mamy tematyczne, zrobcie zeby nasze polskie /a/ nie zdechlo po tygodniu

 No.5

File: 5f47ec05b38f1.vichan.jpg (202,7 KB, 920x1280, asuka wojenna.jpg) ImgOps Exif Google

co mam robić?

 No.6

File: 5f47ec29771b0.vichan.png (2,98 MB, 1920x1080, E01_Yo_Pulls_on_Black_Rabb….png) ImgOps Google

mam już prawie 30 lat

nie chce mi sie już gadać o bajkach a jakąś obejrzę jakąś starą z rzadka, znajdz sobie jakieś nowocioty i naucz je into bajki

 No.7

File: 5f47ec5dc5bdd.vichan.jpg (66,65 KB, 960x790, TETSUO KENEDA.jpg) ImgOps Exif Google

>>5
postuj te no, chińskie bajki[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ * ] [ 3 / b / cp / r+oc / waifu / wiz ] [ btc / c / c++ / fso / h / kib / ku / lsd / psl / sci / trv / vg ] [ a / ac / fr / hk / lit / mu / tv / x ] [ med / pr / pro / psy / sex / soc / sr / fa ] [ chan / meta / rcp ] [ szukaj ] [ Chan Wiki ]